Over ons

Spotten is een samenwerking van Dura Vermeer en T-Systems. Door data uit onder meer parkeersensoren te verzamelen op een dataplatform, maken wij het mogelijk parkeerplekken in steden te monitoren.

Op aanvraag stellen we die verzamelde data ter beschikking. Aan gemeenten, die de parkeerdata kunnen gebruiken om het parkeerbeleid aan te scherpen en voor effectievere handhaving en aan parkeer- en navigatieproviders, zodat hun klanten precies zien waar een vrije parkeerplaats is.

 

Visie
Intelligente infrastructuur leidt tot efficiënter gebruik ervan en vergroot de leefbaarheid. Het aantal auto’s in Nederland groeit nog steeds, maar ruimte voor parkeerplekken niet. Bestaande plekken moeten dus beter worden benut.

Ambitie
Onze ambitie is om binnen vijf jaar 1.000.000 parkeerplekken in beeld te hebben met Spotten.