Pilot langparkeerders

In een grote stad helpen we langdurig geparkeerde busjes te weren uit de binnenstad:

Bewoners en winkeliers van een drukke winkelstraat in het centrum van deze stad ondervinden overlast van langdurig geparkeerde busjes. De gemeente overweegt een parkeerduurbeperking van 2 uur in te voeren, maar voor een maximaal effect is goede handhaving cruciaal.

Alle parkeerplekken zijn daarom voorzien van een parkeersensor, die automatisch bijhoudt hoelang een auto geparkeerd staat. Als de maximale parkeertijd is bereikt, gaat er automatisch een signaal naar Parkeerbeheer. Indien gewenst kunnen handhavingsambtenaren dit signaal via een App direct op hun mobiele telefoon ontvangen. 

Datastatistieken geven de gemeente bovendien inzicht in de parkeerdrukte in het gebied (bezetting, gemiddelde parkeerduur, piekmomenten). Belangrijke informatie waarmee het parkeerbeleid kan worden verbeterd.